Ekonomi+konst par – Erik Johansson & Victoria Percovich

Vi har rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022). Med det sagt; vill vi nu presentera vårt fjärde par i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten!

Erik Johansson
Mitt namn är Erik Johansson, jag är 27 år gammal och bor för tillfället i Årsta i Stockholm, men mina rötter har jag i de västgötska slätternas bördiga mylla. Jag tog min kandidatexamen i konst från Konstfack i våras och har dessförinnan läst tre år på konstnärlig folkhögskola i Göteborg. Att jag kom att syssla med konst föll sig ursprungligen inte självklart, snarare blev det en slags nödvändighet född ur den existentiella vånda jag kände av att jobba på en koppartrådsfabrik efter gymnasiet.

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst? 
I kombination: en lång och ohelig allians.
Var för sig: tandgnissel & frihet.

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
Jag är mest nyfiken på att se vad som kommer uppstå när vi samarbetar mellan professionsgränserna, och hoppas i bästa fall få en mer omfattande och nyanserad förståelse av vårt ekonomiska system.

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
Huvudsakligen som konstnär, men såklart också med en rad andra perspektiv insprängda i bagaget. Som tvillingbror och bondeson, socialist, arbetare. Som en svenskfödd, straight, vit man. Som andlig, oroad, grubblande och älskande.

 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Victoria Percovich-Gutierrez
Victoria Percovich-Gutierrez är utbildad ekonom och kulturgeograf som efter att ha arbetat internationellt med organisationsutveckling och finansiell riskhantering sadlade om och arbetar sedan ett flertal år tillbaka med stadsutvecklingsprocesser.  I gränslandet mellan fysiska och sociala strukturer, med specialistkompetens kring demokrati, rättvisa och jämlikhet i planering och utformning arbetar Victoria som processledare och strateg i processer som bygger och utvecklar våra livsmiljöer. Victoria är en av tre verksamhetsledare för CSAM– centrum för studier av markanvändning som genom konst och i samarbete med konstnärer undersöker, problematiserar, konflikthanterar och adresserar frågor kopplat till stadens utveckling i allmänhet med särskilt fokus på södra Malmö.

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst? 
Ekonomiseringen av samhället är så invävt i våra liv att det är svårt att särskilja ekonomin från andra aspekter och frågor. Vi har skapat ett samhälle där ekonomin både är förutsättningen- och ramen för så många andra saker i vårt samhälle. Konsten förutsätts vara fri men är som allt annat djupt invävt i de ekonomiska strukturer som skapats. Samtidigt finns det en friktion  melan konst och ekonomi som möjliggör att ifrågasätta ekonomiskan som rådande doktrin.

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
Jag är nyfiken på att nysta i hur ekonomiskan sätter förutsättningar för så många saker i samhället, hur ramen ser ut och hur man genom konsten kan tänja och röra sig utanför dessa ramat och förutsättningar. Jag är intresserad av att undersöka och om man kan visualisera den relation, de resultat och de strukturer som ekonomiskan skapar. I synnerhet kopplat till de livsmiljöer vi har.

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
Som utbildad civilekonom och kulturgeograf tar jag med en förståelse för ekonomins geografiska påverkan på både mikro och makronivå. Med ett särskilt intresse för stadsutveckling och de maktrelationer som styr våra livsmiljöer tar jag med kunskap om dessa frågor samt insikter om de perspektivförskjutningar som borde sker för att skapa mer rättvisa samhällen

< Läs om Astrid och Åsa här
Läs om Emelie och Jan här >