Ekonomi+konst par – Astrid Eriksson & Åsa Callmer

Vi har rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022). Med det sagt; vill vi nu presentera vårt tredje par i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten!

Astrid Eriksson
Jag är född och uppvuxen i Göteborg, men bosatt i Stockholm. Har utbildning från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Akademie der Bildenden Künste i Wien. Jag har jobbat mycket tillsammans med andra, i undersökande projekt som kan resultera i olika typer av presentationer, men har letat mig tillbaka till installation under en tid. 

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst? 
Båda två får mig att tänka på värdesystem, och även om min spontana tanke är att det ena (konst) är mer godtyckligt än det andra (ekonomi), så är jag inte så säker vid närmare eftertanke. Jag skulle säga att ekonomi är ett begrepp som används för att beskriva system för jämförelse, och signalerar logik, förnuft och objektivitet. Dock bygger det på begär, och upprätthålls genom en överenskommelse om värde hos objekt av papper eller metall, eller digitala symboler. Vi skapar det medan vi efterföljer de regler som förklarats för oss. När en befolkning slutar lita på en valuta blir den värdelös. När en fläkt av att det finns de som inte tror på en akties värde vädras kraschar den. 

Konstens funktion som valuta eller investeringsobjekt opererar i samma logik, men jag hade inte kunnat hålla på med konst om jag trodde att det var dess enda funktion.. Kapital och konst har länge varit sammanflätade och konsten har som allt annat påverkats av det rådande ekonomiska systemet i samhället. Men det finns en potential i konst som inte följer kapitalets logik. Och jag tror att det finns ett värde i att låta det vara odefinierat så jag ska inte försöka beskriva vad det är, för mig i alla fall. 

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
Jag är väldigt intresserad av förklaringen eller beskrivningen av ekonomin, hur vi pratar om den och vad det innebär. Hur mycket av den makt som systemet får och har ligger i hur vi berättar och pratar om det?  Det ska bli väldigt spännande att jobba med personer som har ägnat sig åt den så fokuserat, och se vad som händer i mötet med det sättet jag närmar mig ämnet. 

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
Jag har jobbat med de emotionella och performativa aspekterna av ekonomi under en tid, och tar  med mig ett intresse för det. Jag arbetar nästan alltid platsspecifikt, och tar med mig en känslighet för kontext och rum. 

 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Åsa Callmer
Jag är fil.dr. i planering och beslutsanalys och disputerade från KTH i januari 2020 med en avhandling som handlar om tillräcklighet som idé och praktik. Fokus i min forskning som doktorand var på konsumtion och politik för hållbar omställning – båda områden som i allra högsta grad relaterar till ekonomi. Innan min tid på KTH arbetade jag med frågor som rörde mänskliga rättigheter och miljö i olika ideella organisationer och idag arbetar jag med olika aspekter av hållbar samhällsbyggnad.

Vad tänker du på när du hör orden ekonomi och konst?
Spontant tänker jag att det är två ord som skaver mot varandra, på grund av hur vårt samhälle är organiserat. I dagens ekonomi kan konst lätt ses som ”oekonomisk” eller ”oproduktiv”, samtidigt som ämnet ekonomi inte direkt känns som något som stimulerar till konstnärlig kreativitet. Men såhär behöver det såklart inte alls vara – det skulle kunna vara tvärtom! Konst är en livsviktig del av varje samhälle, precis som ekonomi är, och de två delarna borde kunna samspela mycket bättre än de gör idag. I grunden betyder ju ekonomi ”att hushålla med resurser”, och jag är övertygad om att konsten kan lära oss mycket om hur vi gör det på ett sätt som är mer hållbart både för planeten och för oss människor än sättet som ekonomin funkar idag.

Vad är du mest nyfiken på och vad hoppas du lära dig av processen?
Jag är nyfiken på de andra deltagarna och hoppas att de olika perspektiv vi har med oss ska leda till spännande och kreativa samtal. Och så är jag väldigt nyfiken på att se hur slutresultatet kommer att bli!

Vilka perspektiv tar du med dig in i processen? 
Jag tar framför allt med mig tillräcklighetsperspektivet – att vi i de rika delarna av världen måste tänka om kring vad som är tillräckligt, och tillräckligt bra. Det är helt enkelt vårt ansvar att backa från det alltför stora miljöutrymme som vi tar upp idag. En stor fråga i den här nödvändiga processen är hur vi omdefinierar vår syn på vad välstånd är, och här tror jag att en dialog mellan konst och ekonomi är oerhört värdefull!  

< Läs om Elin och Martin
Läs om Erik och Victoria här >