Enkät: kultur på landsbygd

Det här är en enkät som riktar sig till dig som förverkligar kulturell och kreativ verksamhet på landsbygden. Det kan vara i en småstad eller i glesbygden. Vi vill veta mer om hur du gör, dina erfarenheter och lärdomar! Vi är särskilt intresserade av självorganiserade kulturorganisationer, som inte har hela finansieringen från offentliga medel. Organisationen kan vara varstans i Sverige!

Enkäten är en del av EU-projektet Change Creators som ämnar stärka innovation, hållbarhet och motståndskraft hos självorganiserade kulturella och kreativa verksamheter på landsbygden. Läs mer om Change Creators här. Era svar hjälper oss att kartlägga behov, utmaningar och framgångsfaktorer för hela den kulturella och kreativa sektorn. Förutom enkäten djupintervjuar vi 10 verksamheter runt om i landet. Vi analyserar affärsmodeller, styrkor och svagheter och tar med det som underlag fram rekommendationer och genomför två pilotprojekt i varje deltagande land.

I Sverige är det Dals Långeds Utvecklingsråd och Not Quite som är arenor för pilotprojekten.

Enkäten tar ca 10-15 min.
Enkäten är nu stängd!