Enkät: kultur på landsbygd

Är du medlem i en kreativ organisation på landsbygden som antingen skapar i någon konstform eller arrangerar kulturella evenemang? Jobbar du med platsutveckling genom konst och kultur eller sjunger du i kör? Detta är en enkät som riktar sig till dig som är engagerad i en kulturell verksamhet på landsbygden. Vi vill nå alla er som känner sig åtminstone lite träffade av detta. Teater, dans, musik, arkitektur, poesi, matkultur, film, installation, evenemang, slöjd mm. Vi vill nå er som är självorganiserade, dvs ni som inte är tex kommunalt eller statligt organiserade.

Enkäten ingår i EU-projektet Change Creators som ska stärka innovation, hållbarhet och motståndskraft hos självorganiserade kulturella och kreativa verksamheter på landsbygden. Enkäten hjälper oss att kartlägga behov, utmaningar och framgångsfaktorer för hela sektorn. Förutom detta kommer vi också intervjua 10 verksamheter runt om i landet. Vi analyserar våra affärsmodeller, styrkor och svagheter och sen tar vi fram rekommendationer och genomför två pilotprojekt i varje deltagande land. Vi samarbetar med organisationer i Polen, Lettland och Italien för att stärka den här typen av verksamheter i hela EU.

När vi analyserat datan ska vi ta fram rekommendationer. Vi samarbetar i fyra EU-länder och delar information om hur vi kan stärka verksamheterna. Sen testar vi att stärka våra två piloter. Vi använder vad vi lärt oss från kartläggningen för att se om vi kan förbättra ”affärsmodellerna” för Dals Långed utvecklingsråd och Not Quite. Sen tror jag det ska analyseras och när allt är beprövat spridas i EU som stöd till hela sektorn av denna typ av verksamheter.

I Sverige är det Dals Långeds Utvecklingsråd och Not Quite som blir de två pilotprojekten.

Enkäten tar ca 10-15 min.
Klicka dig vidare till enkäten här: https://forms.gle/qdwWAYjfmw9ikj2d6
Eller fyll i direkt här nedan