Open Wood kör igång igen!

Nu lägger vi in en andra växeln och återöppnar Open Wood! Detta är en enastående samverkan med sex finansiärer som tror på både platsen, kraften och värdet med en hållbar möbel- och inredningsbransch. Detta är en satsning som handlar om att vara ett kunskapscentrum för hållbar utveckling, koppla platsen mot forskning, plattform för innovation och kompetensutveckling och vi vill kunna tillgängliggöra Open Woods verkstad till en större allmännytta.

Open Wood-projektet syftar till att främja utvecklingen inom möbel- och inredningsbranschen i Sverige, med ett starkt fokus på hållbar miljö- och klimatomställning. Projektet är särskilt inriktat på att stödja små och medelstora företag genom att erbjuda en kreativ och innovativ plattform. Det ger dessa företag möjligheter att delta i och dra nytta av Open Woods resurser, vilket bidrar till ett gynnsamt innovationsdrivet företagsklimat.

Syftet är också att skapa en stabil och hållbar organisation och affärsmodell, samt att etablera samarbeten med olika intressenter som kan bidra till projektets relevans och ekonomiska hållbarhet. Genom att fungera som en central aktör för lärande och innovation, positionerar sig Open Wood som en viktig resurs för kunskapsintensiva företag inom branschen. Detta främjar inte bara tillväxt och utveckling av befintliga företag, utan även framväxten av nya, innovativa idéer och lösningar som kan bidra till branschens och regionens hållbara utveckling.

– Vi är glada över den fantastiska uppslutningen för nästa steg i utvecklingen av Open Wood! Det är en stor milstolpe som inte bara understryker vikten av projektet utan även betonar engagemanget från olika sektorer. Denna mångfacetterade finansiering reflekterar på ett tydligt sätt den mångsidiga och övergripande betydelsen av Open Wood. Anders Lindgren, verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Rent praktiskt så börjar vi med att anlita en verksamhetsledare, skapa en styrgrupp, återöppna verkstaden men det större tillgänglighet för utövare. Vi vill också tänka långsiktigt och se till att Open Wood står på egna ben och är en viktig spelare i branschen långt efter det här projektet avslutas Detta är en gemensam satsning och tillsammans med den större allmännyttan hoppas vi kunna lägga in en högre växel och se att platsen Open Wood aktiveras på ett helt nytt vis.

– Duni och Rexcell har som ett av våra mål att vara fullt Cirkulära till 2030. Open Woods verksamhet kan definitivt vara en pusselbit på vägen att hitta återbruk av våra, och andras, produkter. Lars Andersson, VD Duni Rexcell

– Open Wood är en viktig del i utvecklingen av Campus Steneby som en integrerad miljö för forskning, utbildning och samverkan med industrin. Open Wood är en plats för ömsesidigt lärande mellan akademi och industri på bästa möjliga sätt: genom ett praktiskt förhållningssätt till material och processer. Tom Cubbin, Universitetslektor, Enhetschef HDK-Valand Campus Steneby

– Dalslands Sparbank är stolta över att kunna stötta detta ambitiösa projekt kopplat till förädling av skogen. Vi ser att det kommer ge möjligheter för utveckling av kompetens lokalt i Dalsland samtidigt som det stärker Dalslands position på den nationella arenan för hållbar omställning för möbel och inredningsbranschen. Magnus Olsson Vd, Dalslands Sparbank

– Satsningen på Open Wood som ett nationellt forsknings- och innovationscentrum för trä, möbel- och inredningsbranschens gröna omställning kommer ge stora positiva effekter både i Bengtsfors kommun, i regionen och i branschen. Från kommunens sida ser vi Open Wood som en möjlighet att stärka lokala och regionala företag, utbildnings- och forskningsmiljön på Campus Steneby och Stenebyskolan, attrahera kompetens, etableringar och inflyttning. Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Finansiärer: Duni Rexcell, HDK-Valand Göteborgs Universitet, Svenskt Trä, Dalslands Sparbank, Bengtsfors kommun, och Västra Götalandsregionen.

Projektägare:
Mötesplats Steneby, GU Ventures.

Open Wood är en satsning där näringslivet, akademin och det offentliga går hand i hand för att skapa en unik plattform för hållbar omställning inom möbel- och inrednings-branschen samt för innovationsdriven lokal utveckling.

Genom stödet från Duni Rexcell, Svenskt Trä, Dalslands Sparbank, HDK-Valand, Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen, visar Open Wood på den breda och djupgående förståelsen för projektets mål och potential. Denna tvärvetenskapliga och tvärsektoriella samverkan är nyckeln till att förverkliga vår vision och gör Dals Långed till en central plats för högt specialiserad landsbygdsutveckling.

– Vi är tacksamma för det stöd och engagemang som har möjliggjort denna framgångsrika finansiering och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar och innovativ framtid. Anders Lindgren, verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Mer fakta om Open Wood:
https://motesplatssteneby.se/projekt/testbadd/

Vill du veta mer om projektet?
Kontakt:
Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se