Mötesplats Steneby ökar i personalstyrka

Kulturen lyfter genom lokal samverkan och hållbar omställning

Mötesplats Steneby anställer två nya medarbetare. Vi höjer ambitionsnivå ytterligare när det gäller kulturdriven samhällsutveckling som betonar styrkan i lokal samverkan och den kreativa utövaren. Vi har också nu en utvecklingsstrateg som med ansvar för hållbar social och ekologisk omställning öppnar fantastiska möjligheter att vara pådrivande i det viktiga arbetet med att skapa en mer hållbar värld. Tillsammans blir vi ett viktigt och energifyllt team som gör det möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland!

– Vi vet vad som kan åstadkommas när kulturen lyfter och det känns verkligen stimulerande att det kommer in två nya krafter i vårt gäng som utifrån sina respektive styrkeområden kan bidra till att kulturen fortsätter att lyfta Dalsland. Det blir också spännande att se vart vi tar vägen nu när det kommer in två nya människor på Mötesplats. Anders Lindgren, verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Mie Felth är vår blivande koordinator som kommer ansvara för kulturdriven utveckling och lokal samverkan.

– Kulturen är det som limmar samhället samman, därför måste vi verka för en bredare förståelse i samhället för de som verkar i den samt engagera fler människor i den. Mie Felth

Läs mer om Mie här.

Vera Telemo är vår blivande utvecklingsstrateg som kommer ansvara för hållbar ekonomisk, social och ekologisk omställning.

– Det känns fantastiskt roligt att få möjligheten att arbeta med hållbar omställning. Att dessutom få göra det i Dalsland – ett landskap som ligger mig nära hjärtat – känns extra kul. Vera Telemo

Läs mer om Vera här.

__________________________________________________

Mötesplats Steneby arbetar med att göra det möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland. Vi har funnits sedan 2014 med hemvist på Steneby i Dals Långed och har som uppdrag att verka för kulturdriven landsbygdsutveckling genom att utveckla kulturföretagandet i Dalsland. Det handlar främst om affärsutveckling och att stärka förutsättningarna för kulturproduktion i form bättre verkstäder och mer kontakt med forskning.

Kontakt: Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby
anders@motesplatssteneby.se
tel. 0704-37 82 37