Idépeng till tre nya projekt – grattis!

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén skall bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Mötet den 25 januari 2016 beslutade att ge följande idéer idépeng:

Björnen Blåbärsmums, Lars Jonsson 3D form (alumn HDK och Stenebyskolan) – 50000kr

Utveckla lekskulpturen Björnen Blåbärsmums som ett exempel på träts möjligheter i olika barnmiljöer. Ta fasta på den moderna CNC-teknikens möjligheter samt förena det med traditionellt hantverk. Lyfta fram de båda teknikernas möjligheter och kvalitéer och ta fram det bästa när ny och gammal teknik samverkar. Möjliggöra en framtida serieproduktion på fem lekbjörnar. Verka för att trämaterialet blir en betydelsefull komponent i barns lekmiljöer i framtiden. Ge upplevelse av trä.

Filosofiska bokcirkeln, Steneby Bibliotek – 10000kr

Den ”Filosofiska bokcirkeln” vill bidra till att väcka nyfikenhet för filosofiska texter och skapa förutsättningar för välgrundade diskussioner. Bokcirkeln vill ge verktyg för att kunna följa och delta i de offentliga samtal som förs kring kultur och visa på ingångar till den filosofiska begreppsvärlden och litteraturen.

Prototyping Dalsland, Steven Polak (masterstudent HDK vid Steneby) – 5500kr

One of the biggest opportunities I found in Dalsland (within my field) is rapid prototyping. Making small one-off pieces using new techniques to obtain a quick physical result of your drawings or digital models. These models can be used for prototyping, evaluating or presentations.
As a start point for this, I want to introduce the local industry to the world of 3D printing. This technology has taken a giant leap over the past few years and is now up to standard. With my already build up knowledge in my education and profession, I can operate this machine and bring other’s ideas to life.

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Du kan ansöka om idépeng tre gånger per år; 15 januari, 15 maj och 15 september.