Låt oss tala trä – del 2

Vi har hela kedjan – av trä    

Många kanske tror att Bengtsfors kommun ligger i periferin, men Jeanette Lindh Svanqvist kommer med en uppfriskande uppgift om att så inte är fallet; Bengtsfors kommun ligger i centrum. Där kan träbranschen frodas, mitt i skogen, i materialets vagga. 

Jeanette Lindh Svanqvist arbetar som näringslivs- och tillväxtutvecklare på Bengtsfors kommun. Rent praktiskt handlar det om att stötta och stärka företagen i kommunen så att de kan må bra och frodas. Hennes uppdrag handlar dessutom om att skapa intresse och förutsättningar för nya företag att vilja placera sin verksamhet i kommunen. Hon betonar dock att nyetablering är grädden på moset, det viktigaste är att känna av och stödja det redan befintliga företagandet i kommunen. Det är de redan existerande företagen som påverkar om nyetablering vill komma till oss. Trivs inte den nuvarande verksamheten, så kommer inte heller en ny verksamhet att göra det.

Gräv där du står – vi har ett starkt branschkluster och en bred kompetensinfrastruktur inom trä och jag lägger mycket fokus på att utveckla klustret och marknadsföra de stora fördelarna med att etablera sig här. Jeanette

Det går inte att undgå att Jeanette brinner för sitt uppdrag. Hon talar enormt engagerat och varmt om Bengtsfors kommun och dess förutsättningar. Och visst är skogen en faktor som är mycket påtaglig i området, som företag har du råvaran precis utanför knuten. Men när Jeanette pratar om att Bengtsfors ligger i centrum, så spetsar vi öronen, hur kan det vara möjligt?

Bengtsfors ligger i centrum 
Om det är trä som företaget hanterar, oavsett var och när i näringskedjan, så ligger Bengtsfors kommun lägligt centralt. Runtom finns råvaran, sågverken, industrin och företagen. På så vis, går det att placera sig i mitten och vända sig åt det väderstreck där nästa kund finns. Det är med andra ord felaktigt att påstå att allt väsentligt ligger i storstäder. Det är inte Storstockholm som förser Sverige med energi, material och mat. De flesta industrier som hanterar råvaran trä är fortfarande belägna på landet. Så med nya ögon är det självklart att Bengtsfors ligger i kärnan av allt som berör trä. Mitt i händelsernas centrum. Eller som Jeanette formulerar det:

Var vill du vara?
Den första frågan som företag borde ställa sig är – var ska verksamheten ha sin bas? Det handlar om placering i relation till råvara och kunder, platsen och den infrastruktur som du behöver för att utföra arbetet. Fråga nummer två är – kompetensförsörjning. Om du behöver anställa fler med kompetens inom trä, har du det i din direkta närhet? Här pekar Jeanette på att i Bengtsfors kommun finns det utbildningar som sedan långt tillbaka i tiden utbildat hantverkare och designers inom trä – Stenebyskolan och HDK Valand vid Steneby. 

Tittar vi på Mötesplats Steneby och hela Stenebymiljön – med projektet Tillverka i Trä – då är Steneby en form av trätekniskt centrum – men det man bygger nu är som en nod kring alltihopa. Där forskning utveckling, näringsliv, studier går hand i hand. Vad som händer är en hållbar utveckling. Nya affärsmodeller, nya möjligheter att jobba med trä – vare sig vi pratar om hantverk eller industriell byggnation. Sådana centra – såna kraftfält tror jag är jätteviktiga för att få folk att stanna – för det erbjuder ju möjligheter till arbete på olika sätt. Jeanette

Nu talar vi väldigt mycket om trä, dock kan det vara så att en stark framåtanda inom denna specifika bransch kan skapa förutsättningar för mer än industri, produktion och företagande. Jeanette menar på att det också påverkar vår fritid.

Detta är inte bara näringsutveckling, det är samhällsutveckling också [..] Kan vi skapa tillväxt och nya arbetstillfällen och företag som mår bra – då tror jag resten kommer på köpet. Jeanette

Mycket ska till för att få ett samhälle att växa. Kanske inte enbart ur befolkningssynpunkt utan även som individer och människor. Utbildning, möjlighet till jobb, en aktiv fritid och en engagerad omgivning är viktiga faktorer som spelar roll i val om var en ska bosätta sig. Det händer mycket spännande saker inom trä i Dalsland. Förhållningssättet till trä utvecklas av många entusiastiska personer och en av dem är Jeanette Lindh Svanqvist.

Foto: Niklas Eriksson

 


2021-03-16

Läs del 3 i Låt oss tala trä – här >
< Läs del 1 i Låt oss tala trä – här