Location, Location, Location! 2/2

Location, Location, Location!

Nej, vi har inte blivit fastighetsmäklare. Men! Vi på Mötesplats Steneby vill bjuda in dig till en heldagskonferens där vi ställer frågan: Vad krävs av en plats för den ska vara en plats att vilja leva och arbeta på?

Location kan stå för olika saker för varje location
⋅ Location som i gestaltad livsmiljö
⋅ 
Location som en plats att leva
⋅ Location som i fastigheter

Mötesplats Steneby bjuder in till konferens den 2 februari 2023 där vi vill prata om platsutveckling. Vi ser det utifrån samskapande och idéburen platsutveckling utifrån design/kulturdrivna processer och med hållbar omställning. 

Vi bjuder in dig som jobbar inom: akademi, civilsamhälle(förening), offentlig sektor och näringsliv – till en inspirerande och interaktiv konferens! 

Notera omedelbart 2 februari 2023 i kalendern, tider, Location och program kommer inom kort!