Mötesplats Steneby ägs numera av GU Ventures

Dalsland starkare med fler kulturföretag och ännu mer kultur

Kulturen lyfter när Mötesplats Steneby blir ännu bättre på att stötta kulturföretagare och bidra till utvecklingen av Dalsland. Från och med årsskiftet blir det en större organisationsförändring för Mötesplats Steneby. Efter fem år inom Stiftelsen Stenebyskolan blir nu verksamheten en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag.

För Mötesplats Steneby innebär det ännu större fokus och bättre förutsättningar att stötta kulturföretagen att göra ännu mer kultur och bli mer socialt och ekologiskt hållbara med bra ekonomisk bärkraft, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby. Vi jobbar med att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur i Dalsland och då är det viktigt med konkurrenskraftiga kulturföretag och ett livaktigt kulturliv. Det finns stora behov av insatser när det gäller omställningen till ett mer ekologiskt hållbart samhälle och konst och kultur bidrar även till att skapa sociala sammanhang där människor kan delta och uppleva. Många och livskraftiga kulturföretag utvecklar näringslivet i Dalsland och det ger ett rikt och mångfacetterat kulturliv som dalslänningarna har stor nytta och glädje av.

 


Västra Götalandsregionen har varit med och finansierat Mötesplats Steneby sedan 2014 och är fortsatt lika engagerade i verksamheten.

Mötesplats Steneby en viktig kraft för utvecklingen i Dalsland och Västra Götaland genom att vara en nod för kulturella och kreativa näringar. Tillsammans med Not Quite i Fengersfors är detta ett av regionens främsta exempel på kulturdriven landsbygdsutveckling. säger Lisa Belfrage, regionutvecklare på VGR. Vi ser fram emot att de kommande åren skall leda till att Mötesplats Steneby tillsammans med samarbetspartners befäster och utvecklar nodens betydelse för konstnärlig förnyelse och konkurrenskraftigt kulturföretagande. Satsningen på Mötesplats Steneby är viktigt för att skapa förutsättningar för ett mångfacetterat och hållbart näringsliv. Kopplingen till HDK-Valand och Göteborgs universitet understryker att vi är en ledande kunskapsregion.

Lisa Belfrage, VGR

 

GU Ventures är Göteborgs Universitets holdingbolag och har jobbat i mer än 20 år med att kommersialisera nya idéer och vetenskapliga genombrott så att det kan komma till nytta i samhället.

Nu när Mötesplats Steneby blir en del av GU Ventures stärker vi vår position på kulturområdet, säger Andreas Albertsson, GU Ventures. Vår ambition är att kompetens och erfarenhet vi har av att bygga och utveckla företag ska komma till nytta också i den kulturella sektorn och bidra till ännu mera kultur i samhället. Den nära kontakten mellan kulturföretagande och forskning och avancerad utbildning som samarbetet med HDK Valand och Göteborgs universitet innebär, tror vi kommer leda till konstnärlig utveckling och stärkt konkurrenskraft. Sammanhanget är som vi ser det unikt i regionen. Vi ser med stor spänning fram emot att börja arbeta med kulturföretagare! 

Mötesplats Steneby blir i och med omorganisationen starkare kopplat till HDK Valand på Steneby.

Vi har sedan tidigare mycket samarbete med Mötesplats Steneby i olika projekt och har varit måna om att stärka banden ytterligare, säger Otto Samuelsson, HDK Valand. Det är viktigt för oss att vara med och ta ansvar i samhällsutvecklingen. Tillsammans med Mötesplats Steneby får vi en bra partner och bättre förmåga att nå ut i samhället. Vi ser framförallt möjligheter i att arbeta med kulturdriven landsbygdsutveckling och att utveckla mer samarbete inom forskning och utveckling med Not Quite i Fengersfors och kulturföretagarna som är verksamma där. 

Organisationsförändringen innebär också att Stiftelsen Stenebyskolan som tidigare var huvudman för Mötesplats Steneby intar en något annorlunda roll. 

Mötesplats är en viktig verksamhet för Stenebyskolan, säger Johanna Djurberg, verksamhetschef och rektor för Stenebyskolan. Med GU Ventures som ny huvudman och den förstärkta kopplingen till HDK Valand stärker vi upp Mötesplats med mer kompetens inom företagande och en mer nära relation till forskning vilket kommer gynna den fortsatta utvecklingen av hela Stenebymiljön. Mötesplats kommer att vara kvar på Steneby och Stenebyskolan är fortfarande aktivt involverade och bidrar med bla. kontor för verksamheten.

Det ska verkligen bli spännande att fortsätta resan med Mötesplats Steneby nu när vi är ännu fler i båten, avslutar Anders Lindgren. Vi får in ännu mer kompetens i verksamheten och känner oss riktigt väl rustade för det fortsatta arbetet med att det ska bli mer kultur och kulturföretag i Dalsland.

Mötesplats Steneby har funnits sedan 2014 med hemvist på Steneby i Dals Långed och har som uppdrag att verka för kulturdriven landsbygdsutveckling genom att utveckla kulturföretagandet i Dalsland. Det handlar främst om affärsutveckling och att stärka förutsättningarna för kulturproduktion i form bättre verkstäder och mer kontakt med forskning. 

Kontakt: Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby
tel. 0704-37 82 37
anders@motesplatssteneby.se

GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätes-anknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat. Sedan 1998 förvaltas GU Ventures av Göteborgs universitet och den huvudsakliga verksamheten är att bedriva en inkubatorverksamhet respektive en investeringsverksamhet.GU Ventures övergripande mål är att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt framgångsrika och hållbara nya verksamheter av banbrytande idéer med koppling till Göteborgs universitet.

Kontakt: Andreas Albertsson, affärsutvecklare GU Ventures
tel. 0761-386460
andreas.albertsson@ventures.gu.se