Vi söker dig – examensarbete!

Hey graduate student @ Stenebyskolan and HDK Valand !

We want your exam* work! Do you have an exam work that you want to develop?
Mötesplats Steneby is looking for students with ideas that will make the world a better, friendlier and more sustainable place. We believe that you have fantastic ideas in your exam work that we can help you develop.

Interested? Contact: anders@motesplatssteneby.se

*When we say exam work we mean you projects, so not just graduation at university. So it is both for Stenebyskolan and HDK Valand.


Hej student @ Stenebyskolan och HDK Valand!
Vi vill ha ditt examensarbete* och projekt! Har du ett examensarbete som du vill utveckla?
Mötesplats Steneby letar efter studenter med idéer som gör världen bättre, snällare och en mer hållbar plats- Vi tror att du har fantastiska idéer i examensarbete som vi kan hjälpa dig att utveckla.

Intresserad? kontakt: anders@motesplatssteneby.se

*När vi säger examensarbete så menar vi projekt, så inte bara för de som tar examen från universitetet. Detta täcker både Stenebyskolan och HDK Valand.