Rapport om Idépeng

Om du tar en promenad genom Dals Långed kan du se många exempel på idéer som blivit förverkligade med stöd av stipendiet Idépeng. Du kan besöka träningsanläggningen Lyfta skog som blev klar i somras, bada i Bastun med omgivande Långed park eller hyra in dig i Studio Växt co-working space. Du ser människor som har på sig arbetskläder från KNEG i Fengersfors och använder cykelpoolen Cykla gul för att förflytta sig i samhället. Kanske får du vara med på en äppelpressardag på hösten, se på när Folkets klättervägg byggs upp på Folkets hus i sommar eller hör talas om när det genomfördes en catwalk med hundkläder i Dals Långed?

Sedan 2015 har Mötesplats Steneby delat ut 1 655 150 kr till 53 projekt genom stipendiet Idépeng. Sedan ett år tillbaka ligger Idépeng på is i väntan på en ny finansieringform men under tiden har en utredning gjorts. Vi har velat veta mer om hur Idépengsprojekten har uppfattats av kulturskaparna och vilka effekterna som de gett upphov till.

Idépengs har syftat till att bidra till en positiv utveckling av Dalsland och har riktat sig till student, alumn och personal på Stiftelsen Stenebyskolan och på HDK Valand på Steneby. Projekten ska ha involverat minst tre övriga parter från civilsamhället, näringsliv, offentliga sektor, forskning eller utbildning. På det viset har projekten behövt att vara både kommunikativa och relevanta för en större grupp. Efter ansökan har en jury bestående av representanter från lokalsamhällets olika delar beslutat vilka projekt som ska få stöd. Mötesplats Steneby har delat ut 300.000 kr per år uppdelat på tre ansökningstillfällen.

Utvärderingen av Idépeng har visar att stödet har bidragit till mer än bara finansiering. Det har setts som en kick starter, hjälp med spridning och kontakter och självförtroende för personer som är nya i sin profession att driva projekt. Mötesplats Steneby har kunnat erbjuda coachning före och under projektet och stöd i att kommunicera aktiviteter och resultat och att sammanföra personer och organisationer. 85% av kulturskaparna säger att Idépeng har varit mycket viktigt för projektens genomförande.

Effekterna som projekten gett upphov till har varit nya samarbeten, större nätverk, förfrågningar om utställningar och att hålla kurser, nya affärsmöjligheter, möjlighet att anställa och att bo kvar i Dals Långed och arbeta här. Det har öppnat dörrar som kulturskaparen inte räknat med från början.

Ska tilläggas att andra svarsmöjligheter som ”inte viktigt” fanns med vid utfrågningen. Men ingen valde det alternativet.

Utvärderingen visar hur Idépeng har använts till att lösa lokala behov genom kultur. Genom decentraliserad och lokalt beslutsfattande i form av juryn sprids makten över utvecklingen till lokalsamhället, samtidigt som det blir ett växthus för kulturskapare. Dals Långed samlar en unik hantverks- och designkompetens som Mötesplats Steneby har kunnat ge förutsättningar för att lösa lokala behov. Idépeng har därmed varit ett sätt att praktiskt visa hur kulturen lyfter.

Mia Lindgren 20210318

____________________________

Mötesplats Steneby kan inte längre ge ut pengar i form av Idépeng men tycker att det är ett mycket bra sätt att ge ut stöd som gynnar kulturen, samhället och samarbeten. Om du tycker också att detta låter som ett bra sätt att gynna samhället, utveckling och kulturen; kontakta oss! Förslagsvis skriv ett mejl till Anders Lindgren.