Storsatsning i Dals Långed – en testbädd för möbel och inredningsbranschen

En satsning för möbel och inredningsbranschen i Sverige kommer att ske i Dals Långed! Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen beviljar projektet sammanlagt 7 600 000 kronor. Bakom projektet är Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand Göteborgs universitet som ska skapa en testbäddmiljö för branschen med fokus på hållbar omställning och trä, i Dalsland. 

En storsatsning för möbel och inredningsbranschen med fokus på trä kommer byggas upp i Dals Långed, Dalsland. De som ligger bakom detta initiativet är Mötesplats Steneby och HDK-Valand Göteborgs universitet som samverkanspartner. 

Det blir en ny helt unik plattform för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med möbel- och inredningsbranschen, säger Torsten Hild, professor HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs Universitet. Det är något som saknats och kommer att bidra till omställningen till en grön, cirkulär och hållbar produktion och konsumtion.

Stödet vi erhållit på totalt 7 600 000 kr där 5 700 000 kr är från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 1 900 000 kr är från Västra Götalandsregionen. Med dessa medel ska platsen byggas upp, verksamheten ska skapas och maskiner införskaffas. I beslutet från Tillväxtverket skriver de: Projektet överensstämmer med insatsområde React EU inom det operativa nationella regionalfondsprogrammet. Projektet bidrar till de regionala tematiska inriktningarna och uppfyller de krav som ställs i utlysningen Bidra till att stärka små och medelstora företags gröna och/eller digitala omställning under och efter pandemin.

Här i regionen har vi ett starkt företags- och kompetenskluster inom hållbar, innovativ träproduktion. Testbädden i Dals-Långed blir en viktig arena för branschens omställning mot hållbar produktion och förädling av bland annat trä- och träfiberprodukter. Etableringen av en testbädd kommer generera nya affärsmöjligheter, tillväxt och konkurrenskraft till våra bygder, säger Stig Bertilsson, ordförande i Bengtsfors kommunstyrelse.

Nu kommer vi projektanställa tre personer för att arbeta med detta projekt. Inom kort kommer tjänsterna att utlysas. För att följa projektet och dess utveckling framöver kan ni följa Mötesplats Stenebys kanaler.

Det är en självklarhet att detta ska ligga i Dalsland! Anders Lindgren, verksamhetsledare Mötesplats Steneby. Här finns top-notch möbel utbildningar på HDK-Valand Campus Steneby och Stenebyskolan, här finns materialet (skogen) och kompetensen.


Finansiär:
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen

Projektägare:
Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand, Göteborgs universitet

 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta:

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby
070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Torsten Hild
Professor Möbeldesign inriktning Trä
HDK-Valand Campus Steneby
031-786 59 29
torsten.hild@gu.se

 

Mer fakta:
Under några år genom projektet Tillverka i Trä har en lokal arbetsgrupp kring Stenebys* olika aktörer undersökt och utrett vad som behövs för att stärka möbel och inredningsbranschen i en positiv riktning för att klara hållbarhetsmålen men också för smart och stark framtid. Vad de kom fram till är att möbelbranschen saknar saknar ett center för kreativt och hållbart labbande, i form av verkstad, forskning och innovation. [Läs mer om Tillverka i Trä här]

*Steneby är en plats i orten Dals Långed där de två utbildningsanordnarna; HDK-Valand Campus Steneby och Stenebyskolan finns, men också andra verksamheter som biblioteket, konsthallen, restaurang och Mötesplats Steneby. En kreativ kunskapsplats i mitten av Dals Långed, i Bengtsfors kommun.


Mötesplats Steneby
 2022-03-09 Dals Långed


 

Läs mer om projektet här!