Tillverka i Trä – Cirkulär Designbrief & Projektbrief 25 mars

Tillverka i Trä bjuder in till webbinarium den 25 mars 2021, 13.00-14.30

Cirkulär Designbrief & Projektbrief
Metoder för att säkerställa cirkulär produkt- och tjänsteutveckling

Vill du veta mer om hur vi genom metodverktygen Designbrief & Projektbrief kan utveckla cirkulära hållbara produkter och tjänster för arkitektur, inredning och design inom Slow Sustainable Manufacturing? Syftet med metoderna är att vara stöd för att säkerställa processen i hela värdekedjan och att höja målsättningen för att uppnå högre grad av cirkularitet i den produkt eller tjänst som skapas.

Föranmälan och mer information här.