Vad gör Tillverka i Trä – i Stenebymiljön?

Vi vill dela med oss av projektet Tillverka i Trä som är lagt inom Steneby-miljön, med Ingrid Backman som projektledare. Mötesplats Steneby är högst involverade i projektet och nu är projektet inne på sitt sista år (tre-årigt projekt). Anders Lindgren förklarar här nedan vad som pågår.

Vad händer med Tillverka i Trä – i Stenebymiljön, just nu?
Tillverka i trä går in på sitt sista år av tre. Just när är det fokus på att introducera designbrief och projektbrief för cirkulära flöden och på att utveckla kunskap för att kunna ta tillvara på naturresurser bättre, sänka produktionstakten med bibehållen lönsamhet, i ett tema som vi kallar Slow sustainable manufacturing. Vi gör även en del praktiska tester i verkstaden tillsammans med designers och arkitekter.

Vilka arbetar med detta?
Tillverka i trä i på Steneby drivs av en projektgrupp bestående av Ingrid Backman som är projektledare. Torsten Hild som är professor på Möbeldesign med inriktning trä HDK-Valand Steneby, Otto Samuelsson som är universitetslektor på HDK-Valand Steneby och Anders Lindgren som är Verksamhetschef för Mötesplats Steneby. Eftersom vi är med i Tillverka i trä har vi också ett bra nätverk som stärker vår förmåga. I det sammanhanget är de pågående samtalen vi har med Svenskt trä och TMF (Trä och Möbelföretagen) om att skapa en testbädd för trä och inrednings- och möbelbranschen värt att nämna.

Vad vill Tillverka i Trä – i Stenebymiljön, uppnå?
Vi har börjat inrikta oss på att bli ett centrum för hållbar inredning, design och produktion i trä. Stenebymiljön har unika förutsättningar att vara en starkt bidragande kraft i arbetet med hållbar omställning och cirkulär ekonomi. Det handlar inte bara om att använda trä resurssnålt utan också att utveckla och förmedla kunskaper om värdet i att göra grundliga designprocesser när något ska göras. Steneby är också tungt på restaurering och rekonditionering av möbler vilket passar perfekt när vi behöver hushålla med det som redan är tillverkat. Detta är ett uttryckt behov som kommer från branscherna vi för dialog med. Även Västra Götalandsregionen är pådrivande i de här frågorna och utvecklar kontinuerligt relationen med dem som jobbar med de frågorna där.

Vad tar ni med er från 2020?
Vi behöver hushålla så mycket bättre med jorden resurser. Det undgår ingen. Men det går inte att tvinga på människor det utan det behöver göras i samförstånd oss emellan och i dialog med naturen. Människor är av naturen nyfikna och letar ständigt efter nya möjligheter till stimulans. Vi tänker göra omställningsarbetet till en mer hållbar hushållning av naturresurser till ett sant nöje! Inte minst den snabba omställningen av människors sätt att leva under pandemin har visat att det går och det snabbt.

För mer information, ta del av eller ställa frågor, vad vänder jag mig då?
Håll utkik efter allt som rör hållbar resursanvändning och sprudlande skaparkraft. Följ oss i våra sociala kanaler och tveka inte på att kontakta oss om du har idéer, frågor eller vill vara med oss i arbetet.

Tillverka i Trä hemsida
Tillverka i Trä LinkedIn
Längst ner hittar du Mötesplats Stenebys sociala mediakonton.

Ur filmen Rethinking Wood

Ingrid Backman
ingrid.backman@steneby.se

Anders Lindgren
anders@motesplatssteneby.se