Urban Lunch-time 24/8: Landsbygders innovationskapacitet – förslag på en omställningsplattform för Dalsland

Vid detta Urban Lunch-time presenteras en förstudie om landsbygders innovationsförmåga. Studien är finansierad av Fyrbodals kommunalförbund och RISE och har genomförts i samverkan mellan Mötesplats Steneby, Not Quite, RISE och Urban Futures.

Förstudien föreslår att det är hög tid att fokusera på landsbygders kapacitet och förmåga för innovation och omställning. Den ger också förslag på vad det kan handla om med Dalsland som konkret exempel.

Resultatet av förstudien presenteras av Marcus Jahnke, Urban Futures och Vera Telemo, Mötesplats Steneby.

Den 24/8 11:30 – 12:20 2021
Anmälan – senast 23 augusti.

Vill du läsa rapporten om Innovationsplattform Dalsland?
Den hittar du här!

Illustration: Biba S Jelusic