Open Wood: Cirkulär designmetod – Ett livscykel-lajv 21-22/9

Cirkularitet, superlätt! Eller har jag missat något?

Cirkularitet känns ju enkelt, reduce, reuse, recycle – men visst är det aningen mer komplicerat att faktiskt ställa om? I aktiviteten Cirkulär Designmetod lajvar vi oss igenom produktlivscykeln för att få syn på var alla cirkulära utmaningar uppstår. Aktiviteten riktar sig till hela ledet från producent till designer och slutkonsument. I Open Woods verkstadsmiljö mixar vi teori och praktiska inslag där du som deltagare får analysera och plocka isär möbler som ligger till grund för våra diskussioner och leder oss genom produktlivscykeln.

Dessutom kommer vi få höra från och ställa frågor till ett flertal inspirerande experter digitalt och på plats. Nudie Jeans berättar om sitt hållbarhetsarbete inom modebranschen. Thomas Nyström, forskare i design på RISE och tillika aktivitetsledare på Open Wood ger oss ett helikopterperspektiv på cirkularitet. Vi lyssnar också till röster från olika delar av värdekedjan i möbel- och inrednings-

branschen. Producent och återbruksledet representeras av Benny Arvidsson, VD på Form2 och Kristofer Jonsson, ansvarig för den cirkulära arenan Sibab 360. Anneli Tillbom, regionchef på Ragn Sells representerar återvinning och Bengt-Elis Pettersson berättar om svensk träflora och dess egenskaper och möjligheter.

Open Wood är en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt med fokus på trä. Vi finns till för att underlätta omställningen till en hållbar och cirkulär möbel- och inredningsbransch i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda kunskap, möten mellan discipliner och inte minst en välutrustad verkstad. Hit är du välkommen för att lära dig, utveckla, experimentera, göra fel, göra om och göra något helt nytt. Tack vare våra finansiärer, Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden, är det helt gratis att delta i våra aktiviteter.

Aktivitetsledare: Håkan Olsson, Industridesigner och Matilda Hunyadi, Designer

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: info@openwood.se

PDF inbjudan och program här!
Workshop i Cirkulär designmetod 21a-22a September