Deadline Idépeng januari 2019!

Mötesplats Steneby
15 jan

If you are a student, alumni or employee at Steneby with a brilliant idea that ts the mission of Mötesplats Steneby, we can help you
with some extra money to realise your idea.

Tolfte ansökningsomgången öppen tom 15 Januari 2019.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, oentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Läs mer här.

Vill du veta mer så bjuder vi på Idépengsfrukost 12/12 och 9/1! Föranmäl dig till

idepeng@steneby.se

Twelfth application period open until 15 January 2019.

Idépeng (Idea money) is a scholarship that can be applied for by current students, alumni or sta members at Steneby (Stenebyskolan or HDK at Steneby) who have an idea, a project, an exhibition, product development or any other initiative involving collaboration between at least three partners including: education, research, business / industry, public actors and the community. Your idea should somehow strengthen Steneby and contribute to a positive development of Dalsland.

Read more here.

Do you want to know more, then you should join us for breakfast 12/12 and 9/1! Pre-register to

idepeng@steneby.se