Enkät: riktat kring hållbarhet i Dals-Ed, Mellerud och Åmål!

Alla tre platser: Dals-Ed, Mellerud och Åmål i projektet Ung Innovation Dalsland – har nu var sin enkät som det hoppas att du kan besvara om du bor i eller kring dessa tre orter. Du hittar respektive plats och enkät här nedan. Tack för att du vill vara med och påverka!

Läs mer om projektet här! 

Unga vuxna i Ed 18-35år.

» DALS ED’s ENKÄT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWtIGqPs7KJn90N9o5nHGhRSbeBWPc1WVa_FerQAB25eKyQ/viewform?usp=sf_link

Vi kommer sammanställa svaren från enkäten för att ta kunna fram ett hållbarhetsprojekt anpassat till Eds behov. När du lämnar dina personuppgifter godkänner du att de får användas i enkäten. Uppgifterna kommer raderas efter 22/5 2023.

Enkät ska besvaras av alla som är skrivna i Melleruds kommun och är mellan 18-35 år gamla.

» MELLERUD’s ENKÄT: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCdTUsv1BDFT6uj7_gUGyQ3raMzBdC7xd4sNWrmtCpLpOvw/viewform?fbclid=IwAR1VH24zfkL9C9JBA6QZro363Fe-0zAhJ5ThpOWXbjCSWH3mDtw0XqJxNsU

Vi ska använda svaren för att få reda på vilket sorts projekt folk vill se i Mellerud som skulle ökar hållbarhet i kommunen. Vi vill alltså ha deras input för att kunna företräda deras intressen i ett eventuellt kommande projekt.

Vi ser helst att personer mellan 18-35 år i Åmåls kommun svarar men det går bra med övriga åldrar också.

» ÅMÅL’s ENKÄT: https://survey.easyquest.com/gnABrP

Syftet med enkäten är att få en överblick över unga åmålsbors hållbarhetspraktiker i vardagen, hur dem resonerar och tänker kring hållbarhet samt hur dem tror Åmål kan utvecklas när det kommer till hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Svaren ska användas för att bilda uppfattning om behovet för hållbarhet i Åmåls kommun så att vi vet ungefär vad människor redan gör när det kommer till t.ex. ekologisk hållbarhet samt identifiera behovet av vad man skulle vilja se på orten som inte finns där i dagsläget.

Har du någon fråga eller fundering – kontakta oss på projekt@motesplatssteneby.se