Från skog till stol 10 dec

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar och diskussioner om lokala leverantörskedjor för ett mer variationsrikt skogsbruk i Dalsland. Vi bjuder på fika!

Datum: 10 december
Tid: 14.00 – 17.30
Lokal: Mustadfors Folkets Hus

Programpunkter:

  • Michael Horn, skogsägare och trädgårdsanläggare. En frisk skog för framtiden” 
  • Markus Steén, Plockhugget. “Naturnära skogsbruk – en skog med positiva värden för såväl skogsägare som träanvändare”
  • Anders Lans och Erik Lans, sågverket Dalslantzsågen. “Lokalt trä och virkesförädling” 
  • Ola Andersson, Firma Irma “Själaskjulen – i Dalsland från trä till lä”  
  • Karl Hallberg, slöjdare. “Färska stommar”. 
  • Michael Sandqvist och Marc Hoogendijk, Open Wood. “Open Wood – en experimentverkstad för en cirkulär Möbel- och inredningsbransch”
  • Rickard Troeng, skogsportalen. ”Digital portal som sammanför alla skogsnära tjänster och produkter”.

Till föranmälan – klicka här!
( https://events.magnetevents.com/Event/fran-skog-till-stol-51116/ )
senast föranmälan: Torsdag 8 december


Mötesplats Steneby bjuder in till detta event ihop med Naturskyddsföreningen Skogsdal 

Har du någon fråga eller problem med att föranmäla dig via länken?
Kontakta: Vera Telemo
vera@motesplatssteneby.se