Låt oss tala trä – del 6

Kunskap är handling 

Torsten Hild är inredningsarkitekt och professor på HDK-Valand Steneby möbeldesign inriktning trä. Han vill förmedla det viktiga i att ställa alla de jobbiga frågorna tidigt i processen – för det avgör hur bra resultat blir, oavsett om det är en produkt, ett rum eller vår planets framtid.

Som inredningsarkitekt arbetar Torsten Hild främst med projektledning av interiörbyggnationer i offentliga miljöer. Hans metod är designprocessen och att vara noggrann i projektets start och ta sig tid att ställa alla de där basala, viktiga och kanske svåra frågorna. Han menar att det avgör för om resultatet kommer ha den effekt som önskat och förhindrar dessutom en hel del missförstånd och fel som kan bli kostsamt i slutändan.

Eftersom jag jobbar med tidiga skeden, och lagt fokus på det och envist hävda att det här det kostar lite extra pengar i början för då får man träffas mycket och prata, kolla och verkligen ställa frågorna. Och då menar jag att det blir billigare sen. För en väldigt stor del av bygg och tillverkningsindustrins kostnader är oförutsedda händelser i slutet av processen när man nästan är färdig och det kostar väldigt mycket pengar! Då får man slänga och göra om – det är några hemska siffror på det. Torsten

Det handlar främst om att se de immateriella mål som en vill uppnå, och därefter kan en undersöka och skapa förutsättningarna för att det rum, produkt eller möbel löser det behovet. Det är inte en chockerande insikt, men det kanske lätt glöms bort när produktionen består av värden som ska fyllas i form av ökade intäkter. Intäkterna ökar, för att produkten fyller ett genuint behov som människan saknat och löser därmed ett problem. Men om produkten enbart ska ska enbart generera pengar och slopar värdet produkten ska fylla – då missar en målet. Det medmänskliga behovet.

Trä och rum
Rum fyller en funktion och i Torstens profession handlar det om att se vad för funktion det ska fylla. Ska platsen vara inkluderande, inbjudande och få folk att må bra – då krävs vissa åtgärder och de emotionella målen är lika viktiga som platsens fysiska funktion. Ett bibliotek blir inte per automatik en inbjudande plats om en inte anpassar för den funktionen.

För mig är det väldigt mycket att vara med och göra saker bättre för människor. Så man ser att de mår bra och blir glada. Om min kunskap bidrar till att människor mår bättre då blir jag väldigt nöjd. Torsten

Kanske saknar du som läsare fokus på materialet trä i denna text.. Personligen uttrycker Torsten att trä är ett förhållandevis tillgängligt material som en enkelt kan bearbeta och forma i, samtidigt som det är konstruktivt starkt nog att bära och hålla ihop. Designprocessen må vara det primära i hans arbete men i själva utförande-fasen så fyller trä en viktig roll. Trä skapar en bra utgångspunkt att arbeta utifrån. Materialet kan både omformas och samtidigt vara otroligt stadigt. Med tanke på hur mycket skogsbruk vi har i Dalsland skulle vi kunna utföra hela arbetet lokalt, från idé till material till produktion.

Kunskap är handling
2017 fick Torsten en professorstitel och arbete på utbildningen Möbeldesign inriktning Trä på HDK-Valand Steneby (Göteborgs Universitet). På Möbeldesign utbildas människor i både teoretisk och praktisk design, primärt i materialet trä. Det skapar en större förståelse för materialet och produktionen men också värdet i skapandet i sig självt.

Kunskap är handling! Den kunskapen har man har väldigt, väldigt stor nytta av! Torsten

Det är från denna position som Torsten arbetar och ser värdet i att växla upp ytterligare för att skapa en plats för forskning och undersökande i materialet trä. Materialet har oändliga möjligheter men det är människorna som måste tänka om!

Om det kan forskas i Stenebymiljön i Dals Långed kan utbildningen ta ett mer samhällsmässigt ansvar och arbeta aktivt med de stora frågorna som påverkar vår existens och konsumtionssamhället. Hur kan och vill företag ställa om för att hålla klimatmål och bli ekonomiskt och samhällsmässigt hållbara? Hur fördelar vi kunskap och utveckling på ett demokratiskt och medmänskligt sätt som gynnar oss och vår planet? Och hur kan trä som material vara lösningen?

Men sen om man ser på det utifrån, vad för sorts samhällsnytta då handlar det jättemycket om den omställningsarbete som möbel och inredningsindustrin gör för att kunna ställa om till hållbar produktion och konsumtion. Och det är ju ett jätteprojekt och som är på något sätt [är] ’do or die’. Gör man inte nu så är man nog inte med om 10 år. Torsten

Torsten uttrycker att Kunskap är handling, och det är utifrån den aktiva roll han försöker driva igenom förbättringsåtgärder som kan hjälpa utbildningen, branschen men också samhället. För som nämnt ovan; det är viktigt att komma ihåg de mänskliga behoven, och i större sammanhang är det detsamma som våra hållbara mål. Det måste vara första prioritet, och som Torsten provokativt uttryckt – ska vi ens producera mer – så måste frågan ställas, tidigt i processen.


2021-11-25

< Läs del5 i Låt oss tala trä – här
Läs del7 i Låt oss tala trä – här>