Dags att söka Idépeng!

Idépeng
15 sep
If you are a student, alumni or employee at Steneby with a brilliant idea that fits the mission of Mötesplats Steneby, we can help you
with some extra money to realise your idea.

Femte ansökningsomgången öppen tom 15 september.

Idépeng är ett stipendie som kan sökas av dig som är student, alumn eller anställd på Steneby (Stenebyskolan eller HDK vid Steneby) och har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det ingår ett samarbete mellan minst tre parter ur kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Din idé skall på något sätt stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Läs mer här.

Fifth application period open until 15 September.

Idépeng (Idea money) is a scholarship that can be applied for by current students, alumni or staff members at Steneby (Stenebyskolan or HDK at Steneby) who have an idea, a project, an exhibition, product development or any other initiative involving collaboration between at least three partners including: education, research, business / industry, public actors and the community. Your idea should somehow strengthen Steneby and contribute to a positive development of Dalsland.

Read more here.

Lydia Vermaat Wallin & Hedvig Flärdh fick Idépeng 2015 för att åka på ett hantverksutbytesresa mellan Sverige och Japan.