Pressrelease: Framtidens hållbara livsstilar

Genom projektet Ung Innovation Dalsland vill vi ge unga vuxna en möjlighet att påverka sin egen livsmiljö för att på så vis skapa den plats de vill verka och leva på. Projektet är finansierat genom Västra Götalandsregionens satsning på unga vuxna inom Klimat2030, “Design för en hållbar livsstil”.

Målet för Ung Innovation Dalsland är att visualisera flaskhalsar och behov samt peka ut insatser för att skapa en hållbar livsstil i mindre orter i Dalsland. För att genomföra projektet har vi nu anlitat sju unga vuxna i åldrarna 18-35 från olika orter i Dalsland. Gruppen ska  tillsammans med andra unga dalslänningar undersöka vilka behov som finns för att kunna skapa en hållbar livsstil i deras respektive orter samt samla uppslag och idéer på hur de behoven ska lösas. Undersökningen sker under handledning från två erfarna designers, Alice Hultdin och Ida Stelter. På Mötesplats Stenebys hemsida och sociala media presenterar vi dem för allmänheten. Läs detta här.

Fokus i projektet är på ekologisk hållbarhet men även social och ekonomisk hållbarhet behandlas. 

“Vi är övertygande om att den som får vara med och påverka sin plats, också känner ett större ansvar att förvalta den. Därför var det viktigt för oss att engagera unga vuxna kring vad de har för behov att fylla för att kunna leva ett hållbart liv i Dalsland.” Mie Felth, kulturstrateg Mötesplats Steneby 

Projektet är en förstudie, och pågår 1 februari till 31 maj 2023. Ung Innovation Dalsland genomförs i Mellerud, Dals Ed och Åmåls kommuner med stöd från designers verksamma i Fengersfors och Dals Långed.

Finansierat av Västra Götalandsregionens miljönämnd

Läs mer om projektet här: https://motesplatssteneby.se/projekt/ung-innovation-dalsland/

Läs mer om utlysningen “Design för en hållbar livsstil” hos Klimat 2030 här: https://klimat2030.se/utlysning-design-for-en-hallbar-livsstil/

Från vänster: Mie Felth Mötesplats Steneby, Alice Hultdin, Ida Stelter, Vera Telemo Mötesplats Steneby


Vill du veta mer?
Kontakta:
Mie Felth
Kulturstrateg, Mötesplats Steneby
072-166 88 05
mie@motesplatssteneby.se

Vera Telemo
Utvecklingsstrateg, Mötesplats Steneby
076-633 44 39
vera@motesplatssteneby.se