Vi söker: Behöver du ett tryggt rum i Dalsland?

Mia Lindgren har skrivit en text om två queera initiativ i Dalsland som finns publicerat på vår hemsida. Det kokar ner till hur viktigt det är att vara i rum och sammanhang som en känner sig trygg och hemma i. Majoritetssamhället är blint för normerna det skapar och är inte sällan okänslig för minoriteters existens och behov. Det är djupt orättvist och innebär missade möjligheter att skapa ett hållbart samhälle där alla människors erfarenheter och drivkrafter tas tillvara.

Behöver du ett tryggt rum i Dalsland?
Kontakta oss om du vill bolla idéer.

info@motesplatssteneby.se