Samägande sammanställning

Förändringens kraft ligger ofta i gemenskapen, i de små men många stegen som en samling individer tar tillsammans. Det börjar vanligtvis med en känsla av osäkerhet, en villrådighet där kartan över ”hur” ännu inte är ritad. Och det är just i detta tillstånd av osäkerhet som fröet till förändring kan gro.

Engagemang på lokal nivå kan vara en mäktig drivkraft. Det ligger inte bara i de stora visionerna, utan i förmågan att se och fylla de hålrum som finns i det nära, i det vardagliga. Att människor går samman för att investera i sina samhällen, för att ta kontroll över sin gemensamma framtid, är ett starkt exempel på detta. Från ödsliga fastigheter till bristande tjänster, kollektiva insatser kan omvandla båda till tillgångar för en hel gemenskap.

Men hur ska det gå till? Det är en fråga som inte har en enkel eller ensam lösning. Varje gemenskap är unik, bunden av sin egen historia, sina egna värden och visioner. Lösningar kommer inte utifrån, de uppenbarar sig genom dialog, genom att lyssna och genom att våga. Genom att träffas, utbyta idéer och skapa gemensamma bilder av vad som kan vara, börjar lösningarna ta form

Det är i detta skapande och omskapande av samhället som vi verkligen ser vad vi kan åstadkomma tillsammans. Det är i denna gemensamma strävan som vi upptäcker att vi inte bara formar byggnader eller tjänster, utan faktiskt formar våra egna liv och den värld vi delar.

Under året 2023 startade vi på Mötesplats Steneby samägarträffar. Här bjöd vi in tillsammans Dals Långeds Utvecklingsråd för att prata om Dals Långed som ort. Här är en sammanställning där vi presenterar de tre träffarna som vi har haft, vad som sades, tänktes, tittades på och reflekterades om. Vi hoppas att det kan starta massa intressanta tankar, öppnar ögonen för vad som kan göras och hur en positiv utveckling kan ske, ja inte bara i Dals Långed utan varstans i landet! Men såhär såg det ut när vi pratade om kreativ platsutveckling i Dals Långed:

 

Första träffen

Första träffen (14 februari) mötes vi i Mustadfors Folket hus där vi pratade om möjligheten att utveckla Dals Långed och vi började rita ut olika platser och fastigheter som är intressanta. Det deltog ett 20-tal personer och här kom även upp en nyfikenhet på platser, behov och outnyttjade platser. Dessa tankar skrevs ner på post-it lappar och sattes upp på en stor fysisk Dals Långeds-karta. Vi har sammanställt allt detta på en digital karta som du kan se här (lätt att zooma in och ut för att se vad som har märkts upp oh skrivits)
[länk till offentlig miro-kartläggningen]
PDF

Andra träffen

Andra träffen (27 mars) fick vi besök av Nils Phillips som pratade om föreningen Röstånga Tillsammans. (deltagare ett 20-tal) Röstånga by har de senaste tio åren jobbat framgångsrikt med lokal utveckling på den skånska landsbygden. Genom samverkan, det gemensamt ägda bygdebolaget och med både fastigheter och kulturen som hävstång och utvecklingskraft, har man bidragit till att skolan kan behållas och avfolkningen vänts till inflyttning. Nils Phillips, från föreningen Röstånga Tillsammans, berättar om hur de mobiliserat, organiserat och finansierat verksamheten – som började med att de tillsammans byggde Sveriges minsta konsthall!

Detta är ett gott exempel på hur invånarna börjar påverka sin ort handgripligen.
Du kan se föreläsningen här: [länk till video föreläsningen]

Tredje träffen

Tredje träffen (29 aug) tog vi en promenad kring i Dals Långed Det var ett 10-tal som deltog. Vi började med att titta på ett gott exempel som är Långed allmänna bastu och parken däromkring. Vad den symboliserar denna plats? Vad står den för och hur är upplevelsen av att vara där? Men också vad som gör en plats bra, intressant och hur den processen borde se ut. I figur 1. nedan ser du vad som plockades upp:

Sen besökte vi det såkallande centrumhuset och platsen däromkring med parken och lägenheterna. Vad skulle centrumhuset kunna innehålla? Vad behöver den ha för roll och funktion? Vi fick in en del intressanta tankar som du ser i figur 2. nedan:

Vi vill tillägga att Alice Hultdin höll en Idéverkstad om just Centrumhuset och du kan [se den sammanställningen här ( https://motesplatssteneby.se/sammanstallning-ideverkstad-dals-langeds-centrum/ ) ]. Hon utformade dessutom en guide i samverkande processarbete som du kan läsa här! (https://motesplatssteneby.se/ideverkstad-en-guide/ )

Vi fick också synpunkter och tankar från de som deltog, kring platsen framför centrumhuset som till stor del idag är en gräsplan. Vad som kom fram kan du se i figur 3. nedan:

Vad som också kom fram var andra tankar. Som att: det är viktigt att ha en tydlig idé och mål, den behöver vara konkret och bör gestaltas genom att skissas ut, skapa collage eller illustreras/visualiseras på något vis så alla kan visuellt se och därmed förstå bättre. Arbetet för att utveckla en plats kan pågå under längre tid, och det är vackert om en plats känns pågående för då finns det alltid något att fylla platsen med. Processen borde vara öppen och tydlig – att bjudas in till. Och att engagemang föder engagemang!

Det kom fram en del kring att platser bör vara vackra, fint att ha plats för evenemang, ha multifunktioner och att det i sig håller liv i platser. En sista reflektion som vi vill lyfta var att det kan vara fint att se platser som i stråk, och inte bara i enskilda punkter. Vad händer från punkt A till punkt B och där emellan som knyter an de platserna. Lite annars som kom fram ser du i figur 4 nedan. 

_________________________________


Så vad kom vi fram till? Och vad händer nu?

Efter intensiva möten, kartläggningar och inspirerande exempel är vi nu redo att ta nästa steg i vår gemensamma resa för Dals Långeds utveckling. Vi har identifierat en rad platser och behov som tydligt talar för en transformativ utveckling av vårt samhälle. Vi har sett möjligheter att skapa flerdimensionella utrymmen där estetik, social samvaro och praktiska funktioner kan samexistera. Kanske är det en plats där vi både kan umgås samtidigt som vi utforskar möjligheter för lokal valuta, odling av mat, byte av tjänster, delningsekonomi och ett samägt fastighetsbolag?

Nu är det dags att ställa oss frågan om vi (eller rättare sagt du) vill konkretisera gemensamma drömmar och visioner för orten? För att det ska hända så måste vi vara flera som jobbar med Dals Långeds framtid! Vilka är de då? Är det du?

Kontakta Anders Lindgren anders@motesplatssteneby.se

Detta går ju förstås också att applicera på andra orter, det är ju inte unikt för Dals Långed. Det är därför som vi vill visa vår process; hur vi arbetade med öppna möten, workshops, tog in tankar och reflektioner, föreläsning och goda exempel ute i landet. Vi hoppas detta kommer till god användning.