Beslut om Långbron Air 2020

Långbron AIR är gemensamt instiftat av Dalslands Kanal AB och Mötesplats Steneby. Det är en 6 veckors Artist in Residence där den nominerade får aktivera Långbron Galleriet under juli och början…

Ansökan ute för Långbron Air 2020

Dalslands Kanal AB och Steneby erbjuder för sjätte året i rad ett "student"-in residency till studenter vid Steneby att ansöka om sommarateljévistelse vid Långbrons sluss, Dals Långed 2020. En stipendiesumma…

Beviljade projekt för Idépeng januari 2020!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling…