Långbron Air

Välj nyhetskategori:

Artist in Residence del 1

Syresätt konsten, utövaren och landskapet!  Artist in Residence, eller AIR, är ett koncept där kreativa personer kan byta miljö och förkovra sig i skapande på ett eller annat sätt. Det…

Låt oss tala trä – del 2

Vi har hela kedjan – av trä     Många kanske tror att Bengtsfors kommun ligger i periferin, men Jeanette Lindh Svanqvist kommer med en uppfriskande uppgift om att så…

Beslut om Långbron Air 2020

Långbron AIR är gemensamt instiftat av Dalslands Kanal AB och Mötesplats Steneby. Det är en 6 veckors Artist in Residence där den nominerade får aktivera Långbron Galleriet under juli och början…

Ansökan ute för Långbron Air 2020

Dalslands Kanal AB och Steneby erbjuder för sjätte året i rad ett "student"-in residency till studenter vid Steneby att ansöka om sommarateljévistelse vid Långbrons sluss, Dals Långed 2020. En stipendiesumma…

Beviljade projekt för Idépeng januari 2020!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling…