Bilpool

Välj nyhetskategori:

13/6 Presentation om projektet Bilpool i Dals Långed

Välkommen på presentation av projektet ‘Bilpool i Dals Långed’! Under våren 2022 har Mötesplats Steneby tillsammans med andra undersökt förutsättningarna för att skapa en bilpool i Dals Långed. Måndagen den…

Bilpool i Dals Långed – nu drar vi igång!

Mötesplats Steneby har tillsammans med Stenebyskolan beviljats medel för att undersöka möjligheterna till etablering av en bilpool i Dals Långed. Under projektet kommer vi undersöka möjliga affärsmodeller för bilpoolen, intresset…

Bilpool i Dals Långed?

Mötesplats Steneby har tillsammans med Stenebyskolan beviljats medel för att undersöka möjligheterna till etablering av en bilpool i Dals Långed.  Vi kommer undersöka möjliga affärsmodeller för bilpoolen, intresset bland potentiella…