textilt återbrukscentrum

Välj nyhetskategori:

Enkät: Vad köper du och vad gör du av dina kläder?

Detta är en uppföljningsenkät på den enkät som skickades ut 2022 inom projektet 'Textilt återbrukscentrum', ett projekt som drivs av Dals Långeds utvecklingsråd, tillsammans med ett flertal lokala partners och…

Hur konsumerar Dals Långedsborna kläder?

Sammanställning av en enkätundersökning om textila konsumtionsvanor i Dals Långed Konsumtion av textilier står för en stor del av de svenska konsumenternas utsläpp av växthusgaser (1). Textilindustrin är också resursintensiv…

Hej projektledare Emelie Rygfelt Wilander!

Projektet Textilt Återbrukscentrum ska under 2022-2024 arbeta med att undersöka möjligheterna för att starta upp ett typ Återbrukscentrum i Dals Långed. Projektet började igång för ett halvår sedan, men det…