Bilpool i Dals Långed?

Mötesplats Steneby har tillsammans med Stenebyskolan beviljats medel för att undersöka möjligheterna till etablering av en bilpool i Dals Långed.  Vi kommer undersöka möjliga affärsmodeller för bilpoolen, intresset bland potentiella…

De fem konstnärerna är nu utvalda!

Vi är mycket glada att nu presentera de konstnärer som fått en plats i projektet Ekonomin, Samhället och Konsten! Projektet kommer att ske genom en process där ekonomer och konstnärer…

Mötesplats Steneby ökar i personalstyrka

Kulturen lyfter genom lokal samverkan och hållbar omställning Mötesplats Steneby anställer två nya medarbetare. Vi höjer ambitionsnivå ytterligare när det gäller kulturdriven samhällsutveckling som betonar styrkan i lokal samverkan och…

Mötesplats Steneby ägs numera av GU Ventures

Dalsland starkare med fler kulturföretag och ännu mer kultur Kulturen lyfter när Mötesplats Steneby blir ännu bättre på att stötta kulturföretagare och bidra till utvecklingen av Dalsland. Från och med…

Mötesplats Steneby visar sina nya fjädrar

Det är mycket nytt som händer med Mötesplats Steneby. De har en ny grafisk profil, ett finputsat arbetsuppdrag och lägger mer resurser på kommunikation. Internt har vi kallat det Mötesplats…

Beslut om Långbron Air 2020

Långbron AIR är gemensamt instiftat av Dalslands Kanal AB och Mötesplats Steneby. Det är en 6 veckors Artist in Residence där den nominerade får aktivera Långbron Galleriet under juli och början…

Beviljade projekt för Idépeng januari 2020!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling…