Vi hoppas att ni inte missat att vi startat igång ett projekt som heter Ekonomin, Samhället och Konsten? Vi har rekryterat konstnärer och ekonomer som nu har blivit fem par; bestående av konstnär och ekonom. 

Under projektets gång ska de samarbeta kring temat, arbetet kommer mynna ut i en utställning på Not Quite sommaren 2022. Vi följer dem under projektets gång, och kommer även bjuda in till evenemang och föreläsningar under våren (2022).